ਜੰਗਲਾਤ ਫਾਰਮ ਕਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ

ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਮੈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੈਰਾਵੈਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਪਾਰਕ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਐਥੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਲਡਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਟੂਰਿੰਗ ਬੇਸ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ, ਹਾਰਡਸਟੈਂਡ, ਟਾਇਲਟ, ਫਰਿੱਜ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਕੈਂਪਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ 13A ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਪੱਕ ਬੀਚ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਡਬਲਿਨ ਰੋਡ, ਅਥੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਕਿਲਡਾਰੇ, Ireland.

ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲ